Korai ómagyar kori folyóvíznevek (e-könyv)

Ingyenes

Szerző: Győrffy Erzsébet

Sorozati tag: A Magyar Névarchívum Kiadványai 20.

Terjedelem: 224 oldal

Kiadás éve: 2011

Cikkszám:
27054-1
Kategóriák:
A Magyar Névarchívum kiadványaiBölcsészettudományi KarDE hozzáférésFöldrajz- és földtudományGyőrffy Erzsébet

Leírás

“A víznevek a magyar helynévrendszer kétségkívül egyik leggyakrabban vizsgált részterületét képezik. A magyar víznévkutatás története során különféle aspektusból közelítettek ehhez a helynévfajtához. A XIX. század végétől kezdődően több olyan munka is napvilágot látott, amely egy-egy régió vízneveinek adattárát adja közre. Névtani szempontból jóval több ismeretet közölnek azonban azok a dolgozatok, amelyek egy meghatározott tájegység, esetleg egy vízgyűjtő terület víznévkincsének történeti vagy szinkrón névanyagát valamilyen (etimológiai, tipológiai stb.) szempontból elemzik. Egyes szerzők emellett egy-egy konkrét víznév alapos vizsgálatára is vállalkoztak. Tanulmányok születtek ezenkívül a víznevek és más helynévfajták kapcsolatáról, s a vízrajzi köznevek is több szerző figyelmét felkeltették.

A folyóvíznevek vizsgálatával az állomány egészéről kívánok képet alkotni, ezt azonban nem zárt korpusz alapján teszem, hanem mintavétel útján. A dolgozat alapjául az Árpád-kor folyóvíznév-állománya szolgált, a korszakhatárokat azonban — az általam felhasznált források kronológiai határaihoz is részben igazodva — 1350-ig, valójában a korai ómagyar kor végéig terjesztettem ki.

Dolgozatom három nagyobb fejezetből áll. Az első fejezetben a magyar víznevekkel foglalkozó jelentősebb tanulmányokat, monográfiákat foglalom össze. A második nagy egység két alfejezetre tagolódik: először a folyóvíznév terminust járom körül, majd a víznevek jelentéstani alapú elemzését végzem el, külön hangsúlyt fektetve a többnevűség és a szakasznevek problematikájára. A harmadik fejezet a dolgozatom központi része: a folyóvíznevek névrendszertani vizsgálatát tartalmazza, amelyet kiegészítek a korai ómagyar kori folyóvízneveket alkotó vízrajzi köznevek részletes bemutatásával is.”

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Korai ómagyar kori folyóvíznevek (e-könyv)” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

0

Kosár

Teljes összeg:
0 Ft